SỐNG CÓ MỤC ĐÍCH VÀ THÚ VỊ

Có hai điều rất quan trọng trong cuộc sống: Ý nghĩa và Thú vị. Thật đáng tiếc cho ai sống vô tư (không mục đích) và vô vị! “Sống” khác với “tồn tại”

Ước gì bạn sống ý nghĩa và thú vị để dựng xây một thế giới đáng sống hơn

 

Nếu đời bạn có mục đích mà thiếu thú vị, thì bạn bận bịu nhưng lại buồn.

Nếu đời bạn thú vị mà không tìm ra mục đích sâu xa được, thì bạn đang sống kiểu “giải trí”. Trống rỗng!!

 

Bạn-thành-người khi giải quyết được câu hỏi “Sống làm gì? Sống thế nào?”. Sống thú vị là sống có mục đích, biết tại sao mình sống.

Sống thú vị là biết thưởng thức, biết sống thế nào. Biết không chỉ là kiến thức.

 

Hiếu biết là hòa hợp. Có lẽ chúng ta có kiến thức rộng lớn về đủ thứ phạm vi khoa học nhưng chưa biết thưởng thức chúng.

Bất cứ ai ngày càng hiểu biết nhiều trong một lãnh vực eo hẹp sẽ trở thành  một “tên ngốc tài giỏi”

 

Văn hóa ngày nay cũng có thể mất đi sự thú vị.Tức là không thưởng thức những niềm vui bắt nguồn từ các mối tương quan thích thú với đồ vật và thân thiết với người khác. Xã hội tiêu thụ hôm nay đang tạo ra một  văn hóa “vứt đồ” bởi vì không còn thời giờ để yêu thích bất cứ cái gì. Chúng ta có tâm lý của người linh đang chiếm đóng hơn là tâm hồn của nông dân biết vun xới ruộng đồng. Thay vì làm chủ thế giới, chúng ta biến thành những người làm thuê.

 

Nhà của mình đầy đồ đạc, không còn chỗ để ở.

Chúng ta ngày càng quen biết nhiều người nhưng lại không có bao nhiêu bạn thân

Chúng ta đi từ văn hóa “vứt đồ” sang văn hóa “vứt người”

 

Thách đố của thời nay là trở thành một người hòa hợp giữa hiểu biết và tình cảm, giữa khối óc và con tim.

Tôi có quá nhiều danh sách giá cả hàng hóa mà lại thiếu đi bậc thang giá trị của chúng.

Tôi cần phải “phủi bụi” cho những giá trị mà trong xã hội kỹ thuật này lãng quên: đôi mắt chiêm ngắm, bàn tay cho đi nhưng không, quà tặng bất ngờ, giúp nhau vô điều kiện, trái tim bằng thịt không  vô cảm…..

 

Ước gì bạn sống ý nghĩa và thú vị để dựng xây một thế giới đáng sống hơn, cho người ta lý do sống và chân trời hy vọng.

 

(Nguồn: LTTCS)