TOUR NƯỚC NGOÀI

Travel abroad

HONG KONG

 • Số TT : 750
 • Mã tour: ÐNA_SM-VN-TN
 • Thời gian: 6 ngày  5 đêm
 • Ngày khởi hành: 31/08/2018
11,000,000VNĐ
 • No .: 356
 • Tour code: HN-SP
 • Time: 3 days 2 nights
 • Departure date: 30/8/2018
25,000,000VNĐ
 • No .: 356
 • Tour code: HN-SP
 • Time: 3 days 2 nights
 • Departure date: 30/8/2018
45,000,000VNĐ