Hạt cải trong Kinh Thánh

Lần trước mình đã có bài viết về hạt cải trong kinh thánh. theo Ami Tamir, soạn giả của cuốn 50 loại cây trong cuộc sống của Đức Giê su thì ông cũng thiên về khả năng cây cải trong dụ ngôn là cây Mustard – cây cải mình đã viết.   Nhưng nếu mà […]

Xem

Tản mạn HÀNH HƯƠNG

NGƯỜI ĐI HÀNH HƯƠNG TÌM GÌ? Sau 30/04/1975, Vietnam có 01 thời gian đóng cửa hơn 15 năm…. Thời đó, không ai dám nghĩ đến 02 chữ “du lịch”, xa xỉ lắm! Nhưng nhu cầu học hỏi, tìm hiểu luôn luôn có. Không có tiền đi xa học thì học gần; không có Google để […]

Xem