Chặng bay Hãng 11/02 26 12/02 27 13/02 28 14/02 29 15/02 30
HCM – Hà Nội Jetstar 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,124,000
VietjetAir 3,157,000 3,157,000 3,157,000 3,157,000 2,684,000
Vietnam Airlines 3,553,000 3,553,000 3,553,000 3,553,000 3,553,000
HCM – Hải Phòng Jetstar 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,124,000
VietjetAir 3,399,000 3,399,000 3,399,000 3,399,000 3,399,000
Vietnam Airlines 4,928,000 4,928,000 4,928,000 3,553,000 3,553,000
HCM – Thanh Hóa Jetstar 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000
VietjetAir 3,399,000 3,399,000 3,399,000 3,399,000 3,399,000
Vietnam Airlines 3,553,000 3,553,000 4,928,000 3,553,000
HCM – Vinh Jetstar 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000 3,542,000
VietjetAir 3,399,000 3,399,000 3,399,000 3,399,000 3,399,000
Vietnam Airlines 4,928,000 4,928,000 3,553,000 3,553,000
HCM – Huế Jetstar 2,497,000 2,497,000 2,497,000 2,497,000 2,497,000
VietjetAir 2,299,000 2,299,000 2,299,000 2,299,000 2,299,000
Vietnam Airlines 4,048,000 4,048,000 4,048,000 4,048,000 2,453,000
HCM – 
Buôn Mê Thuột
Jetstar 1,997,000 2,497,000 1,947,000 1,550,000 1,947,000
VietjetAir 1,749,000 2,299,000 1,749,000 1,370,000 1,749,000
Vietnam Airlines 1,903,000 4,048,000 1,903,000 1,650,000 1,903,000

LIÊN HỆ

Cty TNHH Thương Mại và Lữ Hành Quốc Tế Hồn Việt
Moblie: (84) 908 038 406
Tel: (84-8) 6289 9505
Fax: (84-8) 6289 9508
Mail: mydung@spirittravel.com.vn
Địa chỉ: 21/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Skype: mydung_spirit